top of page

ITTF RANKINGS - mEN

Player
Rank
Country
FAN Zhendong
1
China
XU Xin
2
China
MA Long
3
China
HARIMOTO Tomokazu
4
Japan
LIN Gaoyuan
5
China
CALDERANO Hugo
6
Brazil
LIN Yun-Ju
7
Taipei
LIANG Jingkun
8
China
FALCK Mattias
9
Sweden
BOLL Timo
10
Germany

ITTF RANKINGS - WOmEN

Player
Rank
Country
CHEN Meng
1
China
ITO Mima
2
Japan
SUN Yingsha
3
China
LIU Shiwen
4
China
WANG Manyu
5
China
DING Ning
6
China
ZHU Yuling
7
China
CHENG I-Ching
8
Taipei
FENG Tianwei
9
Singapore
ISHIKAWA Kasumi
10
Japan

Source: ITTF

bottom of page